Välkommen!

Idrottsmedicin Högland är en delförening till Svensk Förening För Fysisk Aktivitet och Idrottmedicin. Vårt mål är att anordna aktiviteter som främjar spridningen av kunskap inom idrottsmedin och fysisk aktivitet. Alla som är intresserade av dessa frågor är välkomna som medlemmar i vår förening. Årsavgiften är 150 kr per år. Vill du bli medlem så kontakta oss!